Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Pam mynd i'r afael â gwastraff?

Mae maint y sbwriel y byddwn yn ei waredu'n cynyddu gyda:

  • Defnyddiau pecynnu a thechnoleg newydd yn cael eu datblygu
  • Dulliau o fyw pobl yn newid, er enghraifft, y ddibyniaeth gynyddol ar fwydydd parod a chyfleus
  • Pwysau a dylanwad cynyddol arnom i brynu mwy
  • a'r boblogaeth yn cynyddu.

Claddfa Sbwriel yng NghonwyRhagwelir y bydd y maint yma wedi dyblu ymhen 20 mlynedd - a ninnau'n mynd yn brin o dyllau yn y ddaear i'w gladdu.

Yn y flwyddyn 2000, casglwyd 25.1 miliwn tunnell fetrig o wastraff o gartrefi i'w gladdu.

Roedd tua dwy ran o dair ohono'n bydradwy ac yn addas i'w gompostio

Ond o'i roi yn y domen i bydru, mae nwy methan drewllyd yn cael ei greu.

Nwy ty gwydr ffrwydrol yw hwn sydd yn 20 gwaith mwy niweidiol na charbon deuocsid.

Ac nid hyn yn unig sy'n digwydd yn y domen.

Bydd cemegau hydawdd yn toddi mewn glaw a dwr arwyneb gan ffurfio llif gwenwynig. Bydd gwrthweithio'r difrod a achosir pan fydd yn gollwng i'r amgylchedd yn aml yn waith anodd a drud, a gall y sgîl-effeithiau bara am ddegawdau.

Rhaid cludo sbwriel wastad yn bellach wrth i ni fynd yn brin o safleoedd claddu. Ym Mhowys yn unig bydd lorïau sbwriel yn teithio 3 miliwn o filltiroedd yn flynyddol, gan ddefnyddio litr o danwydd y filltir.

siart cylchBeth fydd yn digwydd i'ch sbwriel ar hyn o bryd?

Yn genedlaethol:

  • Bydd 9% yn cael ei losgi
  • Bydd 13% yn cael ei ailgylchu/gompostio
  • Bydd 77% yn cael ei gladdu

Felly yn hytrach nag achosi problemau, beth am leihau maint y gwastraff a gleddir yn y lle cyntaf?

Tri cham i leihau gwastraff

  1. gwastraff ar y domenLleihau'r nwyddau a ddefnyddiwn - prynwch lai, a dewis nwyddau sydd â llai o ddefnyddiau pecynnu
  2. Atgyweirio, trosglwyddo neu ailddefnyddio'r nwyddau hynny y byddwn yn eu prynu
  3. Ailgylchu nwyddau na ellir eu hailddefnyddio

Dylid ond ei gladdu yn niffyg unrhyw ddewis arall.