Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Fuoch chi erioed yn meddwl am Wastraff..?

Efallai y bydd yr atebion isod yn help...

Beth am yr holl gartonau hylif yma?

Ewch â nhw i Potters, Iard yr Orsaf, Machynlleth.

line

cardboard recyclingBeth ddylwn i ei wneud â'r holl gardbord yma?

  • Ym Mhowys, hwyrach y cewch ei roi ar fin y ffordd i'w gasglu. I gael gwybod, cliciwch y cyswllt perthnasol neu 'mannau ailgylchu' ar ochr chwith y dudalen.
  • Nid oes cynllun min y ffordd gan Geredigion eto.
  • Nid yw Gwynedd yn casglu cardbord.
  • Ewch â nhw i Potters, Iard yr Orsaf, Machynlleth
  • Ar wahân i hynny, gellir ei gompostio, neu ei ddefnyddio fel taenfa (mulch) yn yr ardd.

line

waste phonesOes modd i mi ailgylchu fy ffôn symudol?

Meithrinfa Machynlleth ym maes parcio Machynlleth – ffôn: 702933

line

Ble ga'i fin compost yn rhad neu am ddim?

Cliciwch yma i gael ein cyfarwyddiadau compostio a'r wybodaeth yma.

line

compostBle ga'i gyflenwad o, neu wared ar, ychydig o gompost cartref?

  • Gofynnwch i gymydog sydd â gardd a fydden nhw’n hoffi'i gael neu ei gasglu ichi. Neu gallwch holi yn ecodyfi.
  • Os ydych yn defnyddio ebost, gallech roi cynnig ar y Ffair Gyfnewid, sef rhestr ebost wythnosol i bobl y Dyffryn gael postio'u hanghenion a'u cynigion. Os am ymuno, anfonwch ebost i machynlleth.swapshop@virgin.net
  • Neu gallech ofyn i yn ecodyfi.

 

line

Ble mae modd ailgylchu cetris inc fy nghyfrifiadur?

  • Meithrinfa Machynlleth ym maes parcio Machynlleth – ffôn: 702933
  • Teleganolfan Machynlleth, 20, Heol Maengwyn, Machynlleth, SY20 8ER: 01654 703911

line

Beth ga'i ei roi allan ar gyfer y casgliadau min y ffordd?

Gweler uchod ar y chwith am y cyswllt perthnasol i'ch sir.

line

batris ar fin cael eu hailgylchuOes modd i mi ailgylchu batris?

Ceisiwch ddefnyddio batris aildrydanu hyd y bo modd - maent yn rhatach yn y tymor hir.

Ar fin agor yn Iard yr Orsaf, Machynlleth. (Mawrth/ Ebrill yn ôl y disgwyl): canolfan gwastraff domestig swmpus ac ailgylchu. Gwaredu HOLL wastraff y cartref AM DDIM, yn cynnwys batris. Dan ofal Potters Recycling, Ffordd Hafren, y Trallwng. Ffôn: 01938 552 396 www.pottersrecycling.co.uk Tan hynny, y safle ailgylchu batris nesaf yw eu safle yn y Trallwng. Casglwch nhw a'u cadw ar gyfer eich taith nesaf yno.

Gellir mynd â batris ceir i safle mwynderau trefol neu i'ch modurdy lleol.

line