Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Cysylltiadau ailgylchu gwastraff

Gwynedd

Swyddfa ardal Merionnydd
Penarlâg
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2YB
Ffôn: 01341 424412
Ar y we: www.gwynedd.gov.uk
neu:
Ffôn: Uned Strategaeth Ailgylchu a Gwastraff: (01286) 679872
Ebost: ailgylchu@gwynedd.gov.uk

Powys

Cyngor Sir Powys
Llandrindod
LD1 5LG
Ffôn: 0845 6027035
Ar y we: www.powys.gov.uk

Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA
Ffôn: 01545 572442
Ar y we: www.ceredigion.gov.uk

Canfyddwr mannau i ailgylchu ledled y DU:

http://uk2.multimap.com/clients/browse.cgi?client=valpak