Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Cynllun Ymwybyddiaeth Gwastraff yn yr Ysgol

Ysgol Gynradd GlantwymynGrwp Addysg Datblygu Cynaliadwy

Rydym am hyrwyddo ymwybyddiaeth gwastraff ymysg disgyblion ac athrawon yn y dyffryn.

Daethom ag amryw o grwpiau ac unigolion sy'n gweithio gydag ysgolion Dyffryn Dyfi ynghyd i rannu gwybodaeth am ein hamcanion, rhannu ein syniadau a gweithio mewn partneriaeth, ac y maent yn hybu eu cynlluniau eu hunain.

Rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01654 703971.

Cynlluniau ailgylchu

Mae cynlluniau ailgylchu wedi'u sefydlu, neu yn cael eu sefydlu, gyda phob un o ysgolion Dyffryn Dyfi sydd ym Mhowys.

Rydym yn trefnu hyn ar y cyd â'r casgliadau min y ffordd.

Ein bwriad yw sicrhau y bydd cynllun ailgylchu o ryw fath ym mhob un o ysgolion y dyffryn.

Compostio

Rydym wedi ymweld â nifer o ysgolion i gynnal gweithdai compostio.

Pe baech am i ni ymweld â'ch ysgol, ffoniwch ni ar 01654 703971.