Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Peidiwch ag ildio i wastraff - tociwch ef yn ei wreiddiau!

Dulliau o leihau gwastraff:

1. Gwrthwynebwch becynnu!

 • Peidiwch â phrynu nwyddau sydd â gormodedd o ddefnyddiau pecynnu
 • Prynwch nwyddau a werthir mewn pecynnau ail-lenwi neu nwyddau crynodedig
 • Ailddefnyddiwch fagiau plastig neu ddefnyddio bagiau siopio cryf.

Siop elusen2. Gwrthwynebwch y diwylliant defnyddwyr!

 • Prynwch lai o bethau - a oes wir ei angen arnoch? Fyddai modd i chi ddefnyddio rywbeth arall yn ei le? Fyddai modd i chi wneud un eich hun?
 • Gofynnwch i eraill - a oes un diangen gan rywun? Defnyddiwch y Ffair Gyfnewid Ebost Leol - rhestr ebost wythnosol y Dyffryn a ddefnyddir gan bobl i bostio'u hanghenion a'u cynigion. Os am ymuno anfonwch ebost i machynlleth.swapshop@virgin.net
 • Ailddefnyddiwch bethau - eu haddasu at ddefnydd newydd - celfyddyd - ailddefnyddiwch rannau ohonynt
 • Rhowch nhw i eraill - y teulu neu gyfeillion neu i siopau nwyddau ail-law
 • Prynwch o siopau elusen ac yn CRAFT.

3. Gwerthfawrogwch eich eiddo!

 • Prynwch bethau wnaiff bara
 • Cynhaliwch bethau'n iawn
 • Atgyweiriwch bethau os ydynt yn torri.