Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Cynllun Ailgylchu Dyffryn Dyfi

Sut i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu yn Nyffryn Dyfi

Rydym wedi paratoi taflen a thudalen ar ein gwefan, ar gyfer trigolion Dyffryn Dyfi. Maent yn rhestru lle y gallwch fynd ag eitemau amrywiol i'w hailddefnyddio a'u hailgylchu.

Gwaith gyda chynghorau sir i helpu i sefydlu eu casgliadau min y ffordd

casgliad min y fforddBuom yn gweithio i greu ymwybyddiaeth cyn cyflwyno casgliadau Cynghorau Gwynedd a Phowys.

Cliciwch y cysylltau ar y chwith am ragor o wybodaeth am y casgliadau hyn. Nid oes casgliadau min y ffordd yng Ngheredigion.

PACC a POW

Rydym wedi cyflwyno ceisiadau am waith gyda Phartneriaeth Ailgylchu Cymunedol Ceredigion a Powys Zero Waste a byddwn yn cefnogi'n frwd ddatblygiad unrhyw fentrau lleihau gwastraff ledled pob sir.

Gwaith gydag ysgolion - gweler ysgolion.

Holiadur Pennal

Dosbarthwyd holiadur ar ailgylchu a chompostio ym mhentref Pennal yn 2002.

Wedi derbyn y canlyniadau, trefnwyd sesiynau hysbysu'r cyhoedd gyda Chyngor Gwynedd, rhaglen hyfforddiant compostio dan arweiniad y pentref, a chompostio yn yr ysgol gynradd.