Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Beth a lle i ailgylchu yn Nyffryn Dyfi

Casgliadau min y ffordd

Ceredigion: Nid oes casgliadau min y ffordd yn yr rhan honno o Ddyffryn Dyfi sydd yng Ngheredigion ar hyn o bryd. Mae cynllun prawf yn cael ei gynnal yn Ne Ceredigion.

Powys: Yr un dydd â chasgliadau gwastraff arferol. Yn ardal Machynlleth, mae casgliadau yn Nerwenlas, y Bontfaen, Penegoes, Abergwydol, Abertwymyn, Glantwymyn, Comins Coch, Llanbrynmair, Talerddig, Llanwrin, Pantperthog, Ceinws, Cemaes, Cwm Llinau.

Cliciwch yma ar gyfer Machynlleth a Gwynedd.

Eich holl anghenion ailgylchu eraill:

Potters, Iard yr Orsaf, Machynlleth: canolfan gwastraff domestig swmpus ac ailgylchu. Gwaredu HOLL wastraff y cartref AM DDIM, yn cynnwys batris. Dan ofal Potters Recycling, Ffordd Hafren, y Trallwng. Ffôn: 01938 552 396 www.pottersrecycling.co.uk

Defnyddiwch y rhestrau isod i ddewis unai defnydd neu le i ganfod yr hyn y gallwch ei ailgylchu ac yn lle

  


Os ydych am ychwanegu at y rhestrau neu am ofyn cwestiwn, ebost info@ecodyfi.org.uk; ffôn: 01654 703 965.

can aerosol               cardbord wedi'i wastadu              papurau newydd               tun                 carton diod

Sylwer: Mae'r gwasanaethau/safleoedd a reolir gan gynghorau sir penodol i'w defnyddio gan drigolion y siroedd penodol hynny.

Mae Phoenix a CRAFT yn gyrff dielw sy'n darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddi i aelodau anghynwysedig o'r gymuned. Nid yw'r naill na'r llall yn medru derbyn dyfeisiadau nwy.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu cyflwyno cynllun ailddefnyddio ar gyfer rhai nwyddau domestig swmpus

Canfyddwr safleoedd ailgylchu ledled Gwledydd Prydain:
http://uk2.multimap.com/clients/browse.cgi?client=valpak