Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Casgliadau min y ffordd: Machynlleth

Cyflwynwyd gwasanaeth ailgylchu o ddrws i ddrws ym Machynlleth yr wythnos oedd yn dechrau ar Chwefror 2ail, 2004

Darperir dwy rôl o sachau tryloyw gyda sgrifen DDU a CHOCH arnynt i drigolion.

Defnyddiwch y bagiau print du ar gyfer:

  • Cardbord ysgafn - wedi'i wastadu
  • Papurau newydd a llyfrau ffôn cylchgronau a phost digymell - tynnwch unrhyw fagiau plastig
  • Dillad - sych yn unig ac yn lân, ond does dim rhaid iddynt fod yn wisgadwy
  • Tecstilau - llenni, cynfasau gwely, llieiniau a blancedi
  • Bagiau llaw, gwregysau ac esgidiau - wedi'u clymu'n barau

Defnyddiwch y bagiau print coch ar gyfer:

  • Poteli plastig - wedi'u golchi, eu gwasgu ac heb eu caeadau
  • Tuniau a chaniau - wedi'u rinsio a'u gwasgu
  • Ffoil a dysglau alwminiwm glân
  • Cryno-ddisgiau
  • Bagiau neges a ffilm blastig - rhowch nhw i gyd mewn un bag

Dim gwydr!

Didolir y bagiau â llaw ac fe allai darnau o wydr achosi anafiadau.

Dim gwastraff bwyd, tybiau/dysglau plastig nac unrhyw ddefnydd arall na ellir ei ailgylchu!

Angen rhagor o fagiau?

Llenwch y sticer a ddanfonwyd gyda'ch cyflenwad cyntaf o sachau a'i lynu ar y bagiau ailgylchu pan fyddwch yn eu rhoi allan i'w casglu, neu ffoniwch y rhif isod

Desg gymorth: 0845 607 6060