Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd, Dyffryn Dyfi

Erbyn hyn dosbarthwyd 42,000 o flychau ailgylchu glas i dai ledled Gwynedd - sef bron i 70% o dai preswyl.

Mae Cyngor Gwynedd wedi'u cyflwyno i bob tref a phentref yn y Sir, ac y mae'n ystyried dulliau o gasglu mwy o dai yng nghefn gwlad.

Mae'r blychau'n cael eu gwagio o fin y ffordd bob pythefnos a gofynnir i'r rhai sy'n cymryd rhan wahanu'r eitemau a'u rhoi mewn bagiau siopio plastig, fydd hefyd yn cael eu hailgylchu.

casgliad min y ffordd yng NghorrisMaent yn casglu'r eitemau canlynol

ie
  • PAPUR: papurau newydd, cylchgronau, llyfrau ffôn ayb
  • GWYDR: poteli a jariau gwydr heb eu torri
  • Batris domestig
  • CANIAU: caniau bwyd a diod, aerosolau a ffoil
  • DILLAD: dillad sych, esgidiau (parau) a blancedi

Nid ydynt yn casglu

dim
  • DIM amlenni, papur brown na chardbord
  • DIM crochenwaith, pyrex, gwydrau, sbectolau, ffenestri nag eitemau budr
  • DIM eitemau budr
  • DIM clustogau na chwiltiau
  • DIM batris ceir

Adegau casglu

Os ydych mewn ardal gasglu, dylech fod wedi derbyn calendr print yn nodi'r dyddiau casglu.

Os nad ydych, ffoniwch y rhif isod os gwelwch yn dda.

Rhagor o wybodaeth gan y cyngor ar (01341) 424 412 neu: ailgylchu@gwynedd.gov.uk (recycling@gwynedd.gov.uk).