Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Ymunwch â gwaith gwastraff cyffrous drybeulig Dyffryn Dyfi!

1. Cludo llyfrau

Mae Oxfam yn casglu llyfrau ym maes parcio Machynlleth, ac yn achlysurol bydd angen eu cludo i Aberystwyth.

Pe bai modd i chi ddanfon rhai ohonynt, ffoniwch Vic neu Roy ar 01654 781343.

2. Beth am holi!

Dewch draw i gael sgwrs â ni yn ecodyfi i chi gael gweld beth sy'n digwydd.

3. Ymuno â Cylch, rhwydwaith ailgylchu Cymru.

Sef rhwydwaith o aelodau sy'n hyrwyddo rheoli gwastraff mewn modd cynaliadwy drwy addysgu a gweithredu ar lefel ymarferol.

 

line