Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

dylunio gwefan gan cyberium

Ymunwch â'r Frwydr yn erbyn Sbwriel!

Rydym yn mynd i'r gad yn erbyn sbwriel yn Nyffryn Dyfi....

Dim ond 11% o'n gwastraff sy'n cael ei ailgylchu, o'i gymharu â hanner gwastraff yr Almaen a'r Iseldiroedd.

Mae modd ailgylchu 89% ohono mewn gwirionedd. Felly -

Sut allwn ni leihau maint y gwastraff a gynhyrchwn?

Mae'r rhan hon o wefan ecodyfi yn ystyried sut y medrwn gael y budd mwyaf o'r hyn sydd gennym heb ddisbyddu gormod ar adnoddau'r ddaear.

Croeso i chi gael cip ar dudalennau'r adran er mwyn cael gwybod sut i ymuno â'r gwaith...