Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Cynlluniau Gwastraff sydd ar y gweill

Gwastraff Pecynnu
 • Pontio'r gagendor sydd rhwng swyddogion gwastraff y cynghorau a chymunedau lleol.
 • Hyrwyddo a datblygu mentrau bwyd lleol.
 • Creu dulliau o godi ymwybyddiaeth ar fater lleihau gwastraff ynni.
 • Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer ymweliad sioe deithiol ailddefnyddio dodrefn â Machynlleth.
 • Cynllunio a chyflenwi gwastraff/ynni, cystadleuaeth/holiadur i bob ysgol.
 • Gweithdai cynllunio i ysgolion ar destun ynni/compostio/ailgylchu, lleihau, ailddefnyddio.
 • Datblygu menter grwp gwastraff busnes gydag Envirowise.
 • Sefydlu cysylltiad â'r archfarchnad ar gyfer cynlluniau hyrwyddo lleihau gwastraff.
 • Datblygu mentrau cyhoeddus sy'n pwysleisio dulliau o leihau ac ailddefnyddio yn hytrach nag ailgylchu.
 • Rhagor o ymgynghori â phentrefi ynglyn ag ynni/compostio/ailgylchu, lleihau ac ailddefnyddio, tebyg i waith blaenorol ym Mhennal.
 • Ymweld â grwpiau Sefydliad y Merched ac eraill sydd â diddordeb yn y maes i roi anerchiadau ar wastraff/cynaladwyedd.
 • Cynnal archwiliad gwastraff Dyffryn Dyfi.