Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

Cynllun Archwiliad Gwastraff Dyffryn Dyfi

ailgylchu metelFaint o'r gwahanol fathau o wastraff fyddwn ni'n ei gynhyrchu yn y dyffryn?

Mae'n rhaid i ni gael gwybod gan y bydd yn ein helpu i'w leihau, ei ailddefnyddio a'i ailgylchu.

Yn 2003, gwnaed archwiliad elfennol iawn ar y grwpiau oedd yn ymdrin â gwastraff yn yr ardal ac, yn fras iawn, sut fath o wastraff a gynhyrchir, ac yn lle.

Bu hyn yn gymorth i ni benderfynu ar flaenoriaethau yn ein gwaith.

Rydym nawr yn ymgeisio am arian i'n galluogi i wneud archwiliad gwastraff llawer mwy trylwyr.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth yma i ganfod pa ddefnyddiau sy'n gadael yr ardal, ymhle y cynhyrchir y gwastraff mwyaf, ayb.

Bydd nifer o ddefnyddiau i hyn, sef:

  • cyfrwng gwybodaeth er mwyn cadw adnoddau gwerthfawr yn y dyffryn
  • adnodd addysgol
  • dogfen i gynllunio gwaith yn y dyfodol.