Gwaredu ein gwastraff

Safwch yn y Bwlch!

Sut y medrwch chi helpu
line
Sut i leihau gwastraff
line
Mannau ailgylchu
line
Casgliadau min y ffordd yng Ngwynedd
line
Casgliadau min y ffordd ym Machynlleth
line
Cyfarwyddiadau compostio
line
Cwestiynau cyffredin
line
Pam mynd ati o gwbl?
line
Cynlluniau: ailgylchu
line
Cynlluniau: clytiau go iawn
line
Cynlluniau: ysgolion
line
Cynlluniau: archwiliad ar wastraff yn y dyffryn
line
Cynlluniau i ddod line
Gwefannau defnyddiol - i'r cartref, i gwmnïau, i ysgolion ac i blant
line
Cysylltiadau defnyddiol
line
Amdanom ni
line
Tudalen cartref
line

Yn ôl i hafan Ecodyfi
line
Fersiwn Saesneg

dylunio gwefan gan cyberium

Wastewatchers logoGwybodaeth cynllun Gwastraff ecodyfi

Ffurfiwyd prosiect Gwylwyr Gwastraff ym Mro Ddyfi i helpu'r trigolion i ailgylchu mwy a lleihau gwastraff, i gompostio gwastraff y gegin a'r ardd ac i wario llai ar ynni. Byddwn yn dechrau yn y prif stadau tai.

Bydd Gwylwyr Gwastraff yn paratoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth. Byddwn yn hapus i siarad a chi yn eich cartref, yn Nhy Bro Ddyfi neu mewn digwyddiadau cymunedol. Byddwn yn gallu cynnig help ymarferol fel biniau compostio hefyd, neu hyd yn oed arddio cymunedol.
Bydd cefnogaeth ar gael i unrhyw un fyddai'n fodlon gweithio fel cysylltydd neu gynghorwr/wraig ar ei stad dai.

Os hoffech drafod unrhyw un o'r materion uchod ffoniwch 01654 703965 neu e-bostiwch info@ecodyfi.org.uk.

Diolch i noddwyr ein cynllun:

Cae logo

Derbyniwyd cymorth gan Cae, cronfa dan ofal Parc Cenedlaethol Eryri, i greu'r swydd leihau gwastraff. Mae hefyd wedi rhoi rhagor o arian ar gyfer cynlluniau megis y cynllun compostio cartref diweddar.

Environment Wales logo

Ceir arian craidd gan Amgylchedd Cymru i alluogi'r swydd i barhau. Maent hefyd wedi rhoi hwb i adnoddau'r ymgyrch clytiau go iawn.

Powys County Council  logo

Bu Cyngor Sir Powys yn cefnogi'r cynllun ers rhai blynyddoedd.