ecodyfi logo, valley and hills, link to home page

Teithio o gwmpas Dyffryn Dyfi

english version

pont

Cartref | Map safle | Dyffryn Dyfi | Map | Ymaelodi | Rhestr termau | Cysylltau defnyddiol | Cysylltwch â ni | Dweud eich dweud | Chwilio'r wefan | Digwyddiadau Newyddion

Ydych chi yn..?

golau
Berson lleol
Ymwelydd
Gwmni
Awyddus i wybod am ecodyfi

Gwaith:

ecodyfi office
Tirwedd Dyfi
Tir Cymunedol
Mentro Allan
Ôl Troed Dyfi
Trafnidiaeth
Twristiaeth
Ynni
Gwastraff
Masnach Deg
Biosffer Dyfi Biosphere
Cymunedau yn Gyntaf
Dysgu Gydol Oes

Manylion cysylltu

Eco Parc Dyfi

Y Plas,
Machynlleth, Powys, SY20 8ER, DU.
ffôn: 01654 703965
ebost: info@ecodyfi.org.uk

Ymaelodwch ag ecodyfi drwy! Rydym am i bawb yn y fro ymuno, ac nid yw ond yn costio punt! Galwch draw i Ty Bro Ddyfi neu anfon ychydig stampiau.

Mae'r ganolfan wybodaeth ar agor ddydd Llun tan ddydd Gwener, 10 y bore tan 3. Efallai y byddwch hyd yn oed am ein helpu i'w staffio neu drefnu prosiect. Da chi dewch draw i'n gweld ni!

[Ein lleoliad - map mwy]

Amserlenni

I gael gwybodaeth bellach am y cysylltiadau Rheilffordd a Bws, a help i gynllunio eich taith, ymwelwch â gwefan Traveline Cymru.

Dyfi Valley Travel Guide coverTeithiwch Ddyffryn Dyfi

Efo amserau bysiau a threnau. Mae'r fersiwn isod yn ddilys o 1 Ionawr 2012 . Dyma fi y Teithiwch dogfen PDF [3.0MB]. Gallwch gael copi o'r daflen mewn Canolfannau Croeso a rhai gorsafoedd trenau a bysiau, swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf Bro Ddyfi, ac yn swyddfa ecodyfi ym Machynlleth. Mae'r daflen yn cynnwys map cludiant cyhoeddus syml yn cwmpasu'r ardal y taflen amser hwylus yn cynnwys yr holl brif wasanaethau bysiau a threnau.

Mae Lloyds Coaches wedi newid amserlenni (1 Ebrill 2012), felly peidiwch a dibynnu a Thaflen Teithio Dyfi ar gyfer gwasanaethau 28, 33, 30, 34, 34A and 522. Manylion amserlenni.

Dyfi Travel Guide
Bus and Train Map for the Sydi Valley - Map bws a thren Mynd o gwmpas

Cynhyrchir y Daflen Teithio ar gyfer ecodyfi gan Ddyddiadur Dyfi, gyda chefnogaeth gan Cymunedau yn Gyntaf, TraCC, the Cambrian Rail Partnership, Cyngor Gwynedd, Traws Cambria a Lloyds Coaches.

Fe ellir islwytho Acrobat Reader ar gyfer darllen ffeiliau PDF am ddim o safle we Adobe. Cliciwch ar yr icon ar y dde. Fe fyddai ymweliad a http://access.adobe.com o fudd i rai a nam gweledol. Cliciwch yma i gael Abobe Reader.

Click here to get the Adobe Reader

 

 

 

Brig y dudalen