ecodyfi logo, valley and hills, link to home page

Noson Gynorthwyo Menter Merche

english version

pont

Cartref | Map safle | Dyffryn Dyfi | Map | Ymaelodi | Rhestr termau | Cysylltau defnyddiol | Cysylltwch â ni | Dweud eich dweud | Chwilio'r wefan | Digwyddiadau | Newyddion

Ydych chi yn..?

golau
Berson lleol
Ymwelydd
Gwmni
Awyddus i wybod am ecodyfi

Gwaith:

ecodyfi office
Tirwedd Dyfi
Tir Cymunedol
Mentro Allan
Ôl Troed Dyfi
Trafnidiaeth
Twristiaeth
Ynni
Gwastraff
Masnach Deg
Biosffer Dyfi Biosphere
Cymunedau yn Gyntaf
Dysgu Gydol Oes

Manylion cysylltu

Eco Parc Dyfi

Y Plas,
Machynlleth, Powys, SY20 8ER, DU.
ffôn: 01654 703965
ebost: info@ecodyfi.org.uk

Ymaelodwch ag ecodyfi drwy! Rydym am i bawb yn y fro ymuno, ac nid yw ond yn costio punt! Galwch draw i Ty Bro Ddyfi neu anfon ychydig stampiau.

Mae'r ganolfan wybodaeth ar agor ddydd Llun tan ddydd Gwener, 10 y bore tan 3. Efallai y byddwch hyd yn oed am ein helpu i'w staffio neu drefnu prosiect. Da chi dewch draw i'n gweld ni!

[Ein lleoliad - map mwy]

17/9/2003

Hoffai Grwp Cynorthwyo Menter Merched Powys eich gwahodd i Noson Gynorthwyo Menter Merched ar 23 Medi 2003 yn Celtica, Machynlleth.

Bydd cyfle i chi greu cysylltiadau â gwragedd busnes lleol eraill, cyfnewid gwybodaeth, cymryd rhan mewn gweithdai a allai helpu datblygiad eich busnes, siarad i aelodau Grwp Cymorthwyo Menter Merched Powys sy'n cynnwys asiantaethau cymorth o bob math.

Bydd Bwffe hefyd ar gael.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Shirley neu Annie ar yn Chwarae Teg, ar 01597 826421.

Bydd amserlen y noson fel a ganlyn:

  • 6.00pm - 6.30pm Creu cysylltiadau a Bwffe

  • 6.30pm - 7.00pm Siaradwr

  • 7.00pm - 7.30pm Gweithdai 1

  • 7.30pm - 8.00pm Gweithdau 2

  • 8.00pm - 8.30pm Adrodd yn ol o'r gweithdai

  • 8.30pm - 8.45pm Menter Merched Cymru

  • 8.45pm - 9.30pm Creu cysylltiadau a gadael.

I cofrestri llenwch cysyllwch 01597 826421

 

Brig y dudalen