Partneriaid Lleol

mentro allan bro ddyfi - walking and looking at nature on a guided walk

Mae partneriaid lleol yn cynnwys: ecodyfi, Cymunedau'n Gyntaf Bro Ddyfi, Coed Lleol, CAMAD, CCGC, Canolfan Integredig i Blant, Machynlleth, Mudiad Ysgolion Meithrin, Sir Drefaldwyn, Cychwyn Cadarn NCH, NPHS, PAVO, Chwarae Sir Drefaldwyn, Cyngor Sir Powys, Tir Coed, US Mach

Partneriaeth genedlaethol

Mae gan sefydliadau'r bartneriaeth genedlaethol gylch gorchwyl ar gyfer Cymru gyfan a, gyda'i gilydd, mae ganddynt brofiad ac arbenigedd mewn datblygu chwaraeon a gweithgarwch corfforol anffurfiol a ffurfiol, datblygiad cymunedol, iechyd y cyhoedd, rheoli cefn gwlad, ymchwil a gwerthuso. Yr aelodau yw:


Ty Bro Ddyfi
52 Heol Maengwyn
Machynlleth
Powys SY20 8ER,
01654 703965
mentro.allan@ecodyfi.org.uk


ecodyfi

Countryside Council for Wales

National Lottery funded