ecodyfi logo, valley and hills, link to home page

Ardal Dyffryn Dyfi

english version

pont

Cartref | Map safle | Dyffryn Dyfi | Map | Ymaelodi | Rhestr termau | Cysylltau defnyddiol | Cysylltwch â ni | Dweud eich dweud | Chwilio'r wefan | Digwyddiadau | Newyddion

Ydych chi yn..?

golau
Berson lleol
Ymwelydd
Gwmni
Awyddus i wybod am ecodyfi

Gwaith:

ecodyfi office
Tirwedd Dyfi
Tir Cymunedol
Mentro Allan
Ôl Troed Dyfi
Trafnidiaeth
Twristiaeth
Ynni
Gwastraff
Masnach Deg
Biosffer Dyfi Biosphere
Cymunedau yn Gyntaf
Dysgu Gydol Oes

Manylion cysylltu

Eco Parc Dyfi

Y Plas,
Machynlleth, Powys, SY20 8ER, DU.
ffôn: 01654 703965
ebost: info@ecodyfi.org.uk

Ymaelodwch ag ecodyfi drwy! Rydym am i bawb yn y fro ymuno, ac nid yw ond yn costio punt! Galwch draw i Ty Bro Ddyfi neu anfon ychydig stampiau.

Mae'r ganolfan wybodaeth ar agor ddydd Llun tan ddydd Gwener, 10 y bore tan 3. Efallai y byddwch hyd yn oed am ein helpu i'w staffio neu drefnu prosiect. Da chi dewch draw i'n gweld ni!

[Ein lleoliad - map mwy]

Tudalennau eraill yn yr adran ymwelwyr

Hafan werdd

Mannau o ddiddordeb

Cyrraedd yma

 

Mae'r map yn dangos yr ardal ble mae ecodyfi yn weithredol.

map of Dyfi valley, mid Wales, Machynlleth, Dovey valley, river Dyfi, Pennal, Aberdyfi, 
Corris, Dinas Mawddwy, Llanbrynmair, Furnace, Talybont, Borth, Powys, Gwynedd, Dyffryn Dyfi, yr afon Dyfi

Cliciwch yma i gael fersiwn mwy.

Brig y dudalen