Gwyl y Golau Dyfi

Gwyl y Golau Dyfi Light Fest Hydref 27 Oct - Tachwedd Nov 3 2007

Gallwch gasglu 'ch rhaglen o'r TIC ym Machynlleth, neu islwytho yma [PDF 685kB].
Collect your programme from the TIC in Machynlleth, or download here [PDF 685kB].

Wythnos gyfan o Gwyl y Golau ym Mro Ddyfi, Canolbarth Cymru - gyda ffilm, llusernau, tân gwyllt a goleuni. Ffotograffiaeth ymarferol, celf, creu llusernau a gweithgareddau i blant. Ffilm, cerddoriaeth a dawns. Gyda gorymdaith y llusernau a'r tân gwyllt yn diweddglo mawreddog ym Machynlleth (6:30pm Sadwrn 3).
A week-long festival of moving light in the Dyfi Valley, Mid Wales - with film, lanterns, fireworks and illuminations. Hands-on photography, art, lantern making and children's activities. Film, music and dance. With grand finale lantern procession and firework display in Machynlleth (6.30pm Saturday 3 November).

Rhaglen Programme

Dyddiad
Date

Digwyddiad
Event

Amser
Time

Lleoliad
Venue

Cyswllt
Contact

Sadwrn
Sat 20-27 Hydref Oct

Ffair Grefftau
Craft Fair

9am-5pm

RSPB Ynys-hir

01654 700222

Amrywiaeth o weithgareddau crefft, cysylltwch am brisau [Dogfen Word 26kB]
Various craft activities, click for more [Word doc 26kB]

Call for specific times

Canolfan Crefft Corris Craft Centre

01654 761244

Gweithgareddau gwyliau i blant pob dydd
Children’s Holiday Activities every day

11am-4pm

CDA
CAT

01654 705950

Sadwrn
Sat 27

Diwrnod bwydo'r adar, mynediad am ddim (heblaw cost hadau)
Feed The Birds Day, free admission (except seed cost)

All day

RSPB
Ynys-hir

01654 700222

Diwrnod Chwarae Agored Mentro Allan, Am ddim, 7+ oed
Mentro Allan Open Access Play Day, Free, Age 7+

10am-3pm

Y Plas
(Celtica)

01654 703965

Gweithdy Actio ar gyfer Film
Acting for Film Workshop £7.50

10am-4pm

Institiwt Corris Institute

01654 761346

Taith Gerdded Rhodfa Tre Machynlleth
Machynlleth Old Town Trail Historic Walk, £1, map 50p

2.30pm-5.30pm

Cloc Machynlleth Clock

01654 703965

Gwobrau ffilm y 'Pink Snowball', £5/£3.50
Pink Snowball Film Fest & Awards, £5/3.50
Pink Snowball Awards

7.00pm-10.30pm

Y Tabernacl
The Tabernacle

01654 761275

Sul Sun 28

Taith Cerdded yn Gymraeg, Am ddim, Caled
Walk for Welsh Learners, Free, Strenuous

11am-4pm

Y Plas
(Celtica)

01654 703965

Llun Mon 29 - Gwener Fri 2 Tach Nov

Gweithdai llusernau, £5, Bwcio lle yn angenrheidiol
Lantern making workshops, £5 BOOKING ESSENTIAL
Dewch i wneud llusern ar gyfer yr orymdaith ddydd Sadwrn 3
Come and make a lantern to bring to the procession on Saturday 3rd

10.30am & 2.00pm

Y Plas
(Celtica)

01654 703965

Maw
Tue 30

Gweithdy Ffotograffiaeth Creadigol gyda Jean Napier
Creative Photography workshop with Jean Napier
Bydd Jane Napier, awdur ar Deithio'r Byd, ac arbenigwraig ar ffotograffiaeth, yn eich tywys o gwmpas Machynlleth trwy roi tips ac awgrymiadau, sut mae tynnu lluniau o seren y ffilm a thyrau cloc. Dewch â chamera, a dychymyg. £10
World traveling author and photography expert Jean Napier will lead you round Machynlleth giving you great hints and tips, how to photograph filmstars and clock towers. Bring any camera, and imagination. £10

10am-1pm

Cyfarfod yn Marcî y Llew Gwyn, Machynlleth
Meet at White Lion Marquee Machynlleth

Jean
01654 712546

Gwiethdy Celf 10+ oed
Art Workshop, - 10+ years
£5 dewch â nwyddau celf eich hun £5 bring own art materials

2-4.30pm

Y Plas
(Celtica)

07931 652642

Gweithdy Theatr Stryd 11-18 oed
Street Theatre Workshop, - 11-18 years
£5 £5

3-5.30pm

Ysgol Bro Ddyfi

01970 832220

Noson Ffilm gyda 'Pictiwrs'
A Film Night with 'Pictiwrs'
£2/£3.50

3-5.30pm

Institiwt Corris Institute

01654 761346

Iau 1 Hydref
Thurs 1 Nov

Sioe Ffilm y 'Bike In'
'Bike In' Film Show
£1/£2 beiciau, £3 bws, £5 ceir
£1/£2 bikes, £3 bus, £5 cars

7pm

Institiwt Corris Institute

01654 761346

Gwe 2
Fri 2

Cymdeithas Ffilm Corris yn Cyflwyno £4/£3
The Corris Film Society Presents

7pm

Institiwt Corris Institute

01654 761346

Sad 3 Tach
Sat 3 Nov

Taith Gerdded Rhodfa Tre Machynlleth
Machynlleth Old Town Trail Historic Walk, £1, map 50p

2.30pm-5.30pm

Cloc Machynlleth Clock

01654 703965

Gorymdaith y Llusernau, Cyfraniadau
Lantern Procession, Donations

6.30pm

Heol Maengwyn, Machynlleth
Maengwyn Street

01654 703965

Sioe Dân £4/£3, tocynnau rhatach ar gael o Miscellanea
Fire Show £4/£3 - cheaper tickets in advance from Miscellanea

07.30pm

Cae'r pêl droed
Football Field

01654 703965

Twmpath Backroom Band Fyw £5/£4
Dance/Ceilidh Backroom Band £5/£4

8.45pm - late

Y Clwb Bowlio
The Bowling Club

01654 703965

Top
Gwyl y Golau Dyfi


Machynlleth

dancer

butterfly

workshop

dancers

circle

face

Thanks to:

roustabout
ecodyfi powys CC  tpmw  Communities First  Arts Council of Wales  The Co-op  Welsh Assembly  The Paul Hamlyn Foundation  The arts