ecodyfi logo, valley and hills, link to home page
Logo for Dyfi Valley for Fair Trade campaign
english version

Tudalennau yn yr adran Fasnach deg

Taflen a chyflenwyr lleol - Saesneg

Hafan yr Ymgyrch

Tudalen mynegai i gofnodion cyfarfodydd

Y Ddeiseb i'r Cyngor

Poverty Amidst Plenty
gan Sekiku Joseph, Tansania

Gwefannau Defnyddiol

Cysylltiadau

Cartwn

Cyfansoddiad

Amcanion

Ein nod yw adeiladu ar statws ardal masnach deg sydd newydd ei ennill ar gyfer Dyffryn Ddyfi.

Bydd y gwaith hwn yn fodd o sicrhau cyhoeddusrwydd cyffredinol i gynnyrch masnach deg a'u manteision. So we have a Fair Trade Guide to the Dyfi Valley. Click here for details.

Minutes to Fair Trade Fortnight 2009 follow-up meeting 16.3.09

Contact Keith Jackson for more details. 01654 703736..

Rhagor o wybodaeth ac os am gynnig help:

Nicola Ruck, Pantlludw, Machynlleth, Powys SY20 9JR
Tel/fax 01654 703428; nicola_ruck@bigfoot.com

Brig y dudalen